петак, 08. јануар 2016.

Holiday outfit

Сви ми волимо период у години када су празници.Тада размишљамо и о томе шта обући...Ово је један мој предлог...

We all love period of the year when celebration is going and we thing what to wear....This is one of my proposal...